Paimion valtuuston 100-vuotisrahasto harrastustoimintaan

Paimion kaupunginvaltuusto on vuonna 2016 perustanut Paimion valtuuston 100-vuotisjuhlarahaston, jonka varoja käytetään vähävaraisten lasten harrastamisen mahdollistamiseen.


Rahaston säännöt

• Tuki suunnataan alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastustoiminta on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

• Tuki myönnetään säännöllisen harrastustoiminnan tukemiseksi harrastusmenoihin, joihin ei ole mahdollista saada tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta. Tukea ei myönnetä, jos on muualta saanut harkinnanvaraista tukea.

• Tukeen on jatkuva haku, vapaamuotoisilla kirjallisilla hakemuksilla. Hakemuksessa tulee ilmetä: yhteystiedot (mukaan lukien henkilötunnus), haettu avustusmäärä ja perustelut sekä tilinumero. Allekirjoitetut hakemukset toimitetaan: mia.lemberg@paimio.fi tai postilla Paimion kaupunki, vapaa-aikapalvelut, Lemberg, PL 50, 21531 Paimio. Alle 18-vuotiaan nuoren kohdalla hakemuksen allekirjoittaa nuoren huoltaja.


Avustukset myöntää vapaa-aikatoimen päällikkö.


• Avustus on enintään 200 euroa/lapsi vuodessa. Rahastosta jaetaan avustuksia enintään 1 200 euroa vuodessa.

• Hakemuksen voi perheen lisäksi tehdä myös yhdistykset, varhaiskasvatus, nuoriso-, koulu-, sosiaali- tai terveyspalvelut.


Rahasto vastaanottaa myös lahjoituksia. Rahaston tilinumerot ovat
L-S OP FI64 5319 0410 0596 74
Liedon Sp FI83 4309 2320 0034 17
viestitieto: 100v juhlarahasto