Tuet liikuntatoimintaan ja soveltavaan liikuntatoimintaan

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa liikuntatoimintaa sekä soveltavaan liikuntaan myöntämällä tukea toiminnan järjestämiseen. 


Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että
 1) hakemus on määräaikaan (31.3. mennessä, noudattaen kaupungin yleistä  virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
 2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle tai liikunnan perustoiminta- ja koulutustuet osoitteesta www.seuraverkko.fi
 3) hakemus on allekirjoitettu,
 4) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.


Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraa


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas. Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta www.paimio.fi. Internetisivuilla olevat hakulomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, mutta allekirjoitusta täytetty lomake pitää tulostaa.


Hakukaavakkeet soveltavan liikunnan hakuihin:

Hakemuslomake,  jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.
Hakemuslomake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin.


Liikunnan perustoiminta- ja koulutustuet haetaan osoitteessa www.seuraverkko.fi

Tiedusteluihin vastaa (yhteystiedot ohessa). 
Liikunnan perustoiminta- ja koulutustuki liikunnanohjaaja

Soveltavan liikunnan tuki erityisliikunnanohjaaja

Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
kokouksessa 25.1.2018.