Elintapaohjausta Paimiossa

Terveyden kannalta liian vähän liikkuville paimiolaisille ja sauvolaisille on tarjolla sekä elintapaohjausta sekä liikuntaneuvontapalvelua.


Terveyden ja liikunnan ammattilaiset edistävät kuntalaisten hyvinvointia ehkäisevän työn keinoin. Tavoitteena on saada kuntalaiset voimaan paremmin ja näin edistää heidän toimintakykyään.


Elintapaohjausta antaa Paimiossa mm. terveydenhuollon ammattilaiset sekä Paimion ja Sauvon yhteinen liikuntaneuvontahanke LiPaKe-Peimari.


Elintapaohjauksen palvelutarjotin


Elintapaohjauksen palvelutarjottimeen on koottu Paimiossa järjestettävät työikäisille suunnatut matalan kynnyksen  liikuntaryhmät, ravitsemus- ja painonhallintaryhmät sekä unen lääkkeettömän hoidon palvelut.

Elintapaohjauksen palvelutarjotin toimii välineenä kuntalaisille uuden harrastuksen aloittamisessa, mutta myös työvälineenä elintapaohjausta tekeville ammattilaisille.


Elintapaohjauksen palvelutarjottimeen voit tutustua issuu-julkaisusta.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimeen voi myös tutustua kalenteriversiossa

LiPaKe-Peimari -hanke

On tarkoitettu terveytensä liian vähän liikkuville paimiolaisille tai sauvolaisille.

Mukaan pääsee terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä.


Liikuntaneuvonta – mitä se on?
• kuntalaisille ilmainen neuvontapalvelu, kestää keskimäärin 12 kuukautta
• mukaan pääsee terveyskeskuksen lääkärin tai hoitohenkilökunnan lähettämänä
• tarkoitettu ensisijaisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville tai jonkin terveysriskin omaaville


Erityisenä kohderyhmänä vuonna 2017 ovat naiset, joilla on raskaudenaikana todettu raskausdiabetes

  • Raskausdiabetekseen liittyy kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen tulevina vuosina. Riittävä liikunta ja painon hallinta ovat keinoja välttää diabeteksen puhkeaminen.
  • Terveyskeskus on lähettänyt henkilökohtaisen kirjeen naisille, joilla on äitiysneuvolassa todettu raskausdiabetes viimeisen 10 vuoden aikana ja tarjonnut mahdollisuutta päästä liikuntaneuvontaan, mikäli kokee siihen olevan tarvetta. Kirje on lähetetty kaikille, mutta kutsu on tarkoitettu erityisesti niille, joilla on ongelmia painonhallinnassa tai liikunnan vähäisyydessä.
  • LiPaKe-hankkeen liikuntaneuvojan vastaanotto on aina maanantaisin Paimiossa sekä yhden maanantain kuukaudessa Sauvossa. 

Liikuntaneuvoja Inga Luotonen, inga.luotonen@liiku.fi,  (02) 4745 332Tietoa matalan kynnyksen liikuntaryhmistä sekä liikuntapaikoista saat Paimion liikuntavastaavilta:

Liikunnanohjaaja Mikko Häkkilä, mikko.hakkila@paimio.fi , p.05060619


Erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskinen, matleena.koskinen@paimio.fi , p.0505640873


Sauvon liikunta-asioista vastaa kirjastojohtaja Päivi Inkinen,

paivi.inkinen@ sauvo.fi p.0505948914


Sauvon liikuntapalveluiden sivuihin pääset tästä...Villen kuntokeidas24.8.