Sosiaaliasiamies

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.


Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.


Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.


Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

puh. 010 830 5106 (klo 8.30 - 16.00)
faksi 010 830 5101

sosiaaliasiamies@merikratos.fi