Holhous, edunvalvonta

Holhousviranomainen


Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Maistraatin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.


Edunvalvoja


Maistraatti järjestää tarvittaessa edunvalvojan henkilölle, joka ei kykene itse valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.


Holhousasioiden rekisteri


Maistraatti pitää lisäksi holhousasioiden rekisteriä. Rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.


Oikeusministeriö voi antaa tarkempia ohjeita palkkion määräytymisen perusteista.