Tuet kulttuuritoimintaan

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain hakemuksesta kulttuuritoiminnan tukea. 

Vuonna 2019 Kulttuuritoiminnan tuki laajeni kattamaan kohdeperusteisen tuen lisäksi myös kulttuuritoiminnan säännöllistä perustoimintaa. 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas.  

qr-koodi tukihalulomakkeeseen


Vuodesta 2019 alkaen tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella


Huom! Lomake on avoinna vain hakuaikana 1.-31.3.Hakemuksen liitteet toimitetaan erikseen sähköpostilla hakuajan puitteissa ko. tuen yhteyshenkilölle eli kulttuuritoiminnan tuessa sähköpostitse museo- ja kulttuurisuunnittelijalle tai kaupungintalon palvelupisteeseen sen aukioloaikojen puitteissa. 


Paperisia hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä hakuaikana.


Tiedusteluihin vastaa museo- ja kulttuurisuunnittelija p. 02 474 5230


Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 31.1.2019.