Kulttuurin tuet kulttuuritoimintaan

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain hakemuksesta kulttuuritoiminnan kohdenttua tukea. 

Tukea haetaan lomakkeella 31.3. mennessä (noudattaen kaupungintalon aukioloaikoja)Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa myöntämällä kohdetukea kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Lisäksi tukea myönnettäessä huomioidaan toiminta, jota ei voida oleellisilta osin järjestää Paimiossa.


Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että
 1) hakemus on määräaikaan (31.3. mennessä, noudattaen kaupungin yleistä  virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
 2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle,
 3) hakemus on allekirjoitettu,
 4) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.


Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraa


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas. Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta www.paimio.fi. Internetisivuilla olevat hakulomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, mutta allekirjoitusta täytetty lomake pitää tulostaa.

Tukihakukaavake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin
Tukihakukaavake, jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.


Hakemusta ei voi palauttaa sähköisenä.


Tiedusteluihin vastaa museo- ja kulttuurisuunnittelija p. 02 474 5230


Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
kokouksessa 25.1.2018