Tienpitäjä nettiin ylä

Tienpidon vastuujako

Paimiossa tiet ovat osittain kaupungin, ELY-keskuksen ja yksityisten tienpitäjien hoidossa. Kaupunki vastaa teiden kunnossapidosta kaupungin katuverkolla. Palautetta teiden hoidosta ja kunnosta voi toimittaa osoitteeseen palaute@paimio.fi. ELY-keskuksen teitä koskevat huomiot tulee suunnata Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100). Tienpitäjät vastaavat autoteiden lisäksi myös kevyenliikenteen väylistä ja katuvalaistuksesta.

Valtion teiden kunnossapidon hoitaa DESTIA OY.