Apilatie

Tiet ja kadut

Infrapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa yhdyskunnan tarvitsemia liikenneväyliä ja muiden alueiden kunnossapitopalveluita. Ympäristökuvaa parannetaan vierialueiden viimeistelyin ja sadevesiviemäröinnein. Kaupunki huolehtii yleisten teiden (maanteiden) istutuksista ja kevyen liikenteen alikulkujen kunnossapidosta.

Palvelut tuotetaan omana työnä ja ostopalveluna.

Tunnuslukuja

  • Kadut 69,8 km
  • Kevyen liikenteen väylät 29,4 km
  • Muut tiet 3,9 km
  • Rakennetut polut 3,3 km
  • Yhteensä 106,4 km
  • Kestopäällystettyjä liikenneväyliä 84 %