Haja osoite kapea

Uuden tien nimeäminen haja-alueelle

Uusia teitä nimetään jatkuvalla periaatteella ja ajantasallapito on annettu rakennustarkastajalle ja paikkatietopalveluille. Vapaamuotoinen anomus tulee osoittaa rakennustarkastajalle, joka hyväksyy tehdyn esityksen. Anomuksessa tulee olla kaikkien uuden osoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien suostumukset. Uudisrakennukset saavat osoitenumeron rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. 


  • Tiennimikilpi tilataan ja asennetaan paikoilleen kaupungin toimesta. 

  • Kiinteistön omistajan tulee itse hankkia numerokilpi ja huolehtia sen esille laittamisesta.

  • Muuttuneet osoitetiedot päivitetään paikkatietopalvelujen toimesta kaupungin karttapalveluun/MML, VRK=väestörekisteriin, rakennusvalvonnan, vesiyhtiön ym. kaupungin rekistereihin. Ja vrk:lta tiedot edelleen valtion rekistereihin. Itse tulee ilmoittaa muille tahoille esim. postista saatavilla ilmaisilla korteilla.