Haja osoite kapea

Uuden tien nimeäminen haja-alueelle

Uusia teitä nimetään jatkuvalla periaatteella kiinteistönomistajien anomuksesta.


Vapaamuotoinen anomus + karttaote ( johon tie on merkitty ) tulee osoittaa toimistoinsinöörille, joka hyväksyy tehdyn esityksen. Anomuksessa tulee olla kaikkien uuden osoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien suostumukset.


Päätöksen jälkeen :

  • Tiennimikilpi tilataan ja asennetaan paikoilleen kaupungin toimesta. 
  • Kiinteistön omistajan tulee itse hankkia numerokilpi ja huolehtia sen esille laittamisesta.

        -- Osoitenumerokilpi tulee kiinnittää rakennuksen seinään, porttiin, aitaan tai muuhun vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulee aina olla luettavissa kadulta tai tieltä käsin. Haja-alueella osoitenumerokyltti asennetaan tarvittaessa erilliseen pylvääseen sekä postilaatikkoon postin ohjeiden mukaisesti. Oikealla merkinnällä varmistetaan mm. hälytysajoneuvojen liikennöinti omalle kiinteistölle


  • Muuttuneet osoitetiedot päivitetään paikkatietopalvelujen toimesta kaupungin karttapalveluun/MML, VRK=väestörekisteriin, rakennusvalvonnan, vesiyhtiön ym. kaupungin rekistereihin. Ja vrk:lta tiedot edelleen valtion rekistereihin. Itse tulee ilmoittaa muille tahoille esim. postista saatavilla ilmaisilla korteilla. 


Uudisrakennukset saavat osoitenumeron rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.