Haja osoite kapea

Uuden tien nimeäminen haja-alueelle

Uusia teitä nimetään jatkuvalla periaatteella .

Vapaamuotoinen anomus + kartta-ote johon tie on merkitty  tulee osoittaa toimistoinsinöörille joka hyväksyy tehdyn esityksen. Anomuksessa tulee olla kaikkien uuden osoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien suostumukset.

Uudisrakennukset saavat osoitenumeron rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. 


  • Tiennimikilpi tilataan ja asennetaan paikoilleen kaupungin toimesta. 

  • Kiinteistön omistajan tulee itse hankkia numerokilpi ja huolehtia sen esille laittamisesta.

  • Muuttuneet osoitetiedot päivitetään paikkatietopalvelujen toimesta kaupungin karttapalveluun/MML, VRK=väestörekisteriin, rakennusvalvonnan, vesiyhtiön ym. kaupungin rekistereihin. Ja vrk:lta tiedot edelleen valtion rekistereihin. Itse tulee ilmoittaa muille tahoille esim. postista saatavilla ilmaisilla korteilla.