Osoitejärjestelmä

Asemakaava-alueella kadunnimet vahvistuvat kaavatyön yhteydessä ja "juokseva"osoitejärjestelmä perustuu tonttijakoon. Numero määräytyy asemakaava-alueella niin, että parilliset numerot ovat kadun vasemmalla ja parittomat numerot kadun oikealla puolella.


Haja-alueella osoitenumero määräytyy siten, että mitatun matkan metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero. Muuten sama periaate, kuin asemakaava-alueella. 


Uuden tien nimikilpi tilataan ja pystytetään kaupungin toimesta.


Osoitenumerokilpi tulee kiinnittää rakennuksen seinään, porttiin, aitaan tai muuhun vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulee aina olla luettavissa kadulta tai tieltä käsin. Haja-alueella osoitenumerokyltti asennetaan tarvittaessa erilliseen pylvääseen sekä postilaatikkoon postin ohjeiden mukaisesti. Oikealla merkinnällä varmistetaan mm. hälytysajoneuvojen liikennöinti omalle kiinteistölle.


Kun saman tien varressa on vähintään kolme tai useampia rakennettuja kiinteistöjä, niin tie voidaan nimetä omaksi osoitetieksi.