Haja osoite kapea

Haja-alueen osoitejärjestelmän käyttöönoton historiaa

Silloinen kunnanhallitus päätti 29.11.1989 Paimion kunnan haja-asutusalueen tiennimistöstä ja Kuntaliiton suosituksen mukaisen osoitejärjestelmän toteuttamisesta. Kunnanhallitus nimesi tehtävään tiennimistöä laativan toimikunnan. Toimikunnan nimistöehdotus jaettiin aikanaan kaikkiin talouksiin ja yksityishenkilöiden lisäksi kuultiin myös kylätoimikuntia. 


Osoitenumeroiden määrittely annettiin teknisen toimen tehtäväksi. Kartanpiirtäjät mittasivat toimistotyönä kaikille kiinteistöille matkat tien alkupisteestä ja määrittelivät suosituksen mukaisen osoitenumeron. 


Alkuvaiheessa ei nimetty kaikkia teitä, joten jouduttiin antamaan viiva-numeroita päätieltä haarautuvien sivuteiden/sivuteiden varrella oleville kiinteistöille (esim. 260-5). Pikkuhiljaa niitä on poistunut uusien teiden nimeämisten myötä.