Lainhuudon hakeminen

Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lukien.

Lainhuutoa varten kirjaamisviranomaiselle on toimitettava
  • lainhuutohakemus
  • alkuperäinen saantokirja (esim. kauppakirja) ja sen kopio
  • muut tarvittavat liitteet (esim. valtakirja, kartta, kauppahinnan maksukuitti) ja niiden kopiot
  • tosite varainsiirtoveron maksusta
  • perintösaannoissa ja kuolinpesän ollessa luovuttajana jäljennökset vainajan perukirjasta ja sukuselvityksestä.
Muiden asiakirjojen tarve riippuu luovutuksesta, sen osapuolista ja kohteesta. Tarkempi listaus ja esimerkkejä löytyy lainhuutohakemuksen täyttöohjeesta.

Hakeminen

Täytä lainhuutohakemus ja lähetä hakemus liitteineen Varsinais-Suomen maanmittaustoimistoon.