Kiinteistön muodostus

Määräala muodostuu itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa.
Lohkominen käynnistyy automaattisesti, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto.

Jos taas haluat löytää kadonneet rajamerkit tai paikallistaa epäselvät rajat, tarvitset rajankäyntitoimitusta.