Kiinteistön kiinnitys

Kiinteistön kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvaa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää kiinteän omaisuuden käyttämiseksi velan vakuutena.

Kiinnityksen kohteena voi olla kiinteistö (tila tai tontti), kiinteistön määräosa tai määräala. Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja.

Kiinnitys on voimassa pysyvästi, ellei kiinnitystä erikseen kuoleteta.