Kiinteistöt ja mittaukset

Kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Maa- tai vesialueen lisäksi kiinteistöön voi kuulua muun muassa osuuksia yhteisiin alueisiin tai muihin kiinteistöihin kohdistuvia rasiteoikeuksia. 


Maanmittaustoimituksissa voidaan muodostaa uusia kiinteistöjä, muuttaa olemassa olevien kiinteistöjen alueita tai rasiteoikeuksia ja ratkaista erilaisia epäselvyyksiä ja riitoja. Samalle omistajalle kuuluvia kiinteistöjä voidaan tietyin edellytyksin yhdistää. 


Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kiinteistörekisteri sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Erilaisia otteita, todistuksia ja tulosteita saa maksua vastaan maanmittaustoimistoista, kunnista ja maistraateista. 


Paimion kaupungin paikkatietopalvelut tarjoaa mittauspalvelua ja kiinteistötietoja, mutta viralliset toimitukset ja otteet saat maanmittaustoimistosta.