Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös 14.11.2016.

Huso poyla oyk EHDOTUS UUSI 210514 Paimio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Huso-Pöylän tuulipuiston osayleiskaavan 12.6.2014 § 30 äänin 21-14. Valtuuston päätöksestä jätettiin valituksia Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset päätöksessään 2.6.2015 ja kaupunginvaltuuston päätös jäi voimaan. 


Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 14.11.2016 antamallaan päätöksellä osayleiskaavasta jätetyt jatkovalitukset. Kaavapäätös on lainvoimainen ja osayleiskaava tullut voimaan 21.11.2016 päivätyllä kuulutuksella.

 

Kaavoituspäätös
4.4.2012                                       
Vireille tulo
4.12.2012  
Luonnos nähtävillä  
Ehdotus nähtävillä               
1.3. - 2.4.2013
20.12.2013 - 20.1.2014

                

Hyväksyminen:

* ympäristölautakunta                         27.5.2014 § 50

* kaupunginhallitus                               4.6.2014 § 198
* kaupunginvaltuusto                          12.6.2014 § 30

* Turun hallinto-oikeus                         5.6.2015

Lainvoimainen

* KHO                                                       14.11.2016