Miettulan oyk I aste (924 ha)

Kaavoituspäätös
                                   
Vireille tulo
 
Luonnos nähtävillä  
Ehdotus nähtävillä               
21.3.-11.4.1994
2.5.-21.6.1995

                      

Hyväksyminen:

kaupunginhallitus   6.9.1995 § 266                            

* kaupunginvaltuusto 14.9.1995 § 54

Lainvoimainen