Urheilupuisto ilmak rajattu

Urheilupuiston asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                                           
Vireilletulo
Luonnos nähtävillä
Ehdotus tulossa nähtäville 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                              

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto