TIILITEHTAAN AK2

Tiilitehtaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       9.11.2016                      
Vireilletulo18.11.2016
Luonnos nähtävillä1.9.- 2.10.2017
Ehdotus nähtävillä25.5.- 25.6.2018 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                               28.8.2018                   

* kaupunginhallitus                                      5.9.2018    

* kaupunginvaltuusto                               24.10.2018