TIILITEHTAAN AK2

Tiilitehtaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       9.11.2016                      
Vireilletulo18.11.2016
Luonnos nähtävillä1.9.- 2.10.2017
Ehdotus tulossa nähtäville 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                              

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto