Sementtivalimon asemakaava

Kaavoituspäätös                      18.5.2017                        
Vireilletulo  7.6.2017
Luonnos valmisteilla

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                          

* kaupunginhallitus                               

* kaupunginvaltuusto