Sementtivalimon asemakaava

Kaavoituspäätös                      18.5.2017                        
Vireilletulo  7.6.2017
Luonnos nähtävillä19.12.2017-18.1.2018
Ehdotus nähtävillä25.5.- 25.6.2018 

Hyväksyminen

* ympäristölautakunta                   elokuussa                       

* kaupunginhallitus                               

* kaupunginvaltuusto