Sementtivalimon asemakaava

Kaavoituspäätös                      18.5.2017                        
Vireilletulo  7.6.2017
Luonnos nähtävillä19.12.2017-18.1.2018

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                          

* kaupunginhallitus                               

* kaupunginvaltuusto