Pakurlanmetsän asemakaava ja akm

Kaavoituspäätös                         6.11.2018      
Vireilletulo27.11.2018
Luonnos nähtävillä
Ehdotus valmisteilla 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                         

* kaupunginhallitus                                     

* kaupunginvaltuusto