Ote vistan oyk_yksykkönen

Iso-Iivarintien asemakaava, YksYkkönen itä

Kaavoituspäätös                      5.10.2016                     
Vireilletulo11.10.2016
Luonnos nähtävillä
8.2.-10.3.2017
Ehdotus nähtävillä7.8.-6.9.2017

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                         7.11.2017                                  

* kaupunginhallitus                                              8.11.2017              

* kaupunginvaltuusto                                         15.11.2017