Kaavoitusprosessi

Vireillä olevat kuntakaavat

Sivulla kerrotaan Paimion kaupungissa tällä hetkellä vireillä olevista asemakaavoista, asemakaavamuutoksista sekä vireillä olevista yleiskaavoista


Kaavahankkeiden kohdalta löytyvät kaavoja koskevat tiedot, mm. kaavakartta, selostus ja liitteet sekä missä vaiheessa kaavaprosessia kaava on.

Kaavajärjestelmä

Kaavajärjestelmä