Ote kehityskuva

Maankäytön suunnitelmat

KEHITYSKUVA

Paimion maankäytön kehityskuva on laadittu 2004 Vistan osayleiskaavan laadinnan taustaksi.


Kehityskuvassa määriteltiin maankäytön strategiset tavoitteet ja visio. Sen laadinnalla oli tarkoitus lisätä kaupunkisuunnittelun joustavuutta ja vuorovaikutteisuutta.


Kehityskuvan laatiminen aloitettiin nykytilanteen analyysillä syyskuussa 2003 ja lopullinen kehityskuva valmistui kesäkuussa 2004. Kehityskuvatyön aikana pidettiin kaksi valtuuseminaaria,  keskustelujen ja ryhmätöiden tulokset on otettu huomioon kehityskuvan laadinnassa. Työtä ohjasi Paimion kaupungin nimeämä työryhmä.