Maakuntakaava

Maakuntakaavat

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava

Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Vanhimman, Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan, ympäristöministeriö vahvisti elokuussa 2004.


Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, hyväksytty 11.6.2018.


Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava

Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston 10.6.2013 hyväksymässä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Tarve kaavan laadinnalle tuli kansallisesta ja maakunnallisesta ilmasto- ja energianäkökohdista sekä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.


Ympäristöministeriö vahvisti 9.9.2014 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 10.6.2013 kokouksessaan hyväksymän Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan


Kaava vahvistettiin maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa lukuun ottamatta valituksen perusteella poistettua Salon Järvenkylän tuulivoima-aluetta. Maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyt viisi muuta valitusta ympäristöministeriö hylkäsi.


Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.1.2016 kaikki valitukset, koskien Varsinais-Suomen liiton laatimaa maakuntakaavaa, jossa osoitetaan tuulivoima-puistojen sijainnit maakunnassa. Näin ollen tuulivoimavaihemaakuntakaava on saanut lain voiman.