Vesihuoltoyhtiön vireillä ja tulossa olevat hankkeet 2019

Korvausinvestoinnit:

  • Jätevesiviemäriverkon saneerausta (vuoden aikana)
  • Vesilaitosten ja pv-kaivojen saneerausta (touko-kesäkuu)
  • Sahantie-junanrata vesijohdon uusinta (maalis-syyskuu)

Uusinvestoinnit:

  • Iso-Iivarintien yritysalueen vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkosto 
(vko 7-28-6.)
  • Arolantien vesijohto (tammi-helmikuu)


  • Oinila 2 hulevesiviemäröinti (maalis-toukokuu)
  • Kriivarin hulevesiviemäröinnin aloitus (lokakuu-)