Palvelumaksu

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii tässä palvelumaksuhinnastossa sanottuja maksuja. Laitoksen perimillä maksuilla katetaan laitoksen toiminnan kustannuksia.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti.


120,00 €

148,80 € (sis. ALV 24 %)

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.


50,00 €

62,00 € (sis. ALV 24 %)

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta.


virka-aikana

75,00 € 

93,00 € (sis. ALV 24 %)


virka-ajan ulkopuolella 

125,00 € 

155,00 € (sis. ALV 24 %)

Kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistaminen

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta perittävät maksut.


Tarkastuskäynti (kesto <1h)

65,00 €

80,60 € (sis. ALV 24 %)


Suunnitelmien tarkastus

120,00 € 

148,80 € (sis. ALV 24 %)

Vesimittarin irrotus, säilytys ja takaisinkiinnitys

Asumattomista kiinteistöistä ja kesähuviloista haetaan vesimittari asiakkaan pyynnöstä talveksi pois jos on vaara sen jäätymisestä. Samalla talojohto tulee tyhjentää asiakkaan toimesta.


100,00 € 

124,00 € (sis. ALV 24 %)

Vahingoittuneen vesimittarin vaihto uuteen

Jäätymisestä tai muusta asiakkaan huolimattomuudesta johtuva mittarin vaihto.


100,00 € + vesimittarin hinta 

124,00 € + vesimittarin hinta (sis. ALV 24 %)


Tuntihinnat

Erikseen laskutettavissa töissä käytetään seuraavia tuntihintoja


Asentaja

35,00 €

43,40 € (sis.ALV 24 %)


Työnjohto

45,00 €

55,80 € (sis.ALV 24 %)


Kaivinkone

70,00 €

86,80 € (sis.ALV 24 %)


Kuorma-auto

65,00 €

80,60 € (sis.ALV 24%)

Perintämaksu

Maksumuistutuksen lähettäminen


5,00 €

Viivästyskorko

Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella  prosenttiyksiköllä.