Vesihuollon taksat

Veden ja jäteveden mittaus ja laskutus

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun vedenkulutukseen. Kiinteistöt, jotka ovat liittyneet vain viemäriin jätevesimaksu perustuu kiinteistössä asuvaan henkilömäärään, joka on 4 m3/henkilö/kk.

Arviolaskutus

Arviolaskut lähetetään kuluttajille 3 kuukauden välein. Laskujen eräpäivät ovat 31.3., 30.6., 30.09. ja 20.12.


Kulutusarvio määräytyy vanhoille kuluttajille edellisen vuoden kulutuksen perusteella. Uusilla kuluttajille arviokulutus voidaan laskea henkilömäärän mukaan. Mikäli kulutuksessa tapahtuu suurempi pysyvä muutos, kuluttajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kulutusarvion muuttamiseksi. Arviolaskussa olevan vesimittarin arviolukeman voi tarkistaa vesimittarista vertaamalla laskutettua ja todellista lukemaa.

Lukemalasku

Lukemalasku perustuu kuluttajan ilmoittamaan lukemaan. Lasku muodostuu edellisen ja uuden lukeman välisestä erotuksesta vähennettynä arviona laskutettu kulutus.

Kiinteistön omistajan vaihdos

Kiinteistön myynnin yhteydessä kuluttajan tulee huolehtia siitä, että vesimittarin loppulukema ilmoitetaan vesihuoltolaitokselle. Myös uuden omistajan tiedot tulisi saattaa vesihuoltolaitoksen tietoon.