Tarjouspyyntö jätteiden kuljetuksesta jaksolla 01/2019-12/2020


Pyydämme tarjoustanne Paimion kaupungin kiinteistöjen jätepisteisiin kerääntyneiden jätteiden kuljetuksista 01/2019 - 12/2020 välisenä aikana

Tarjouspyynnön liitteenä ovat luettelot kohteista sekä karttalinkki Paimion karttapalveluun; https://kartta.paimio.fi/

Liitteistä 1-7 ilmenee jätelajit, keräilyastioiden tilavuudet sekä tyhjennysvälit. Pääosin keräysastiat ovat vuokra-astioita jotka on sisällytettävä tarjoukseen. Tilaajalla on oikeus hyväksyä myös osatarjoukset. Kerätyt jätteet on jatkokäsiteltävä jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

https://www.lsjh.fi/wp-content/uploads/jatehuoltomaaraykset-lounaissuomessa-1.6.2017-alkaen.pdf 

Tarjouksen tekijän on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain 5§:n mukaiset selvitykset ja todistukset. Tilaajalla on velvollisuus hylätä tarjous, mikäli sen tekijä ei ole esittänyt vaadittuja selvityksiä. 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 2.11.2018 klo 12.00 menneessä Paimion kaupungin tekniselle virastolle os. PL 50, 21531 Paimio. Käyntiosoite Vistantie 18. Kuoreen merkintä ”jätehuoltotarjous”. 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN PUOLESTA 

Kiinteistöpäällikkö Olli Koivukangas