haja-alueen tontit_ylä

Suunnittelutarvehakemus

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

Suunnittelutarvealue määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä yleis- ja osayleiskaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin; kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Paimiossa yleis- ja osayleiskaava-alueet ovat kaikki suunnittelutarvealuetta.


Suunnittelutarveratkaisujen valmistelu on siirretty v 2018 alusta lähtien kaavoitusyksikön vastuulle ja klikkaamalla tätä tekstiä löydät lisätietoa asiasta.