Toimenpideilmoitus

Kaupungin rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä sellaisen  62 §:n 1 mom. 1-10 sekä 12 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen , jota kunnan tai sen osan olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, vapauttamisesta luvanvaraisuudesta kunnan alueella ta osassa kunnan aluetta.


Rakennusjärjestyksessä voidaan myös määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisesta 62 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta.

 

Ilmoituslupamenettelyllä tehtäväksi määrätyt toimenpiteet löydät Paimion rakennusjärjestyksestä.

 Toimenpideilmoitukseen tarvittavat lupahakemus asiakirjat

  • Asemapiirros (2 sarjaa)