Rakennuksen purkamislupa

  • Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemaakaavan laatimiseksi.
  • Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

 

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 pv ennen purkutyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Purkamislupaan tarvittavat asiakirjat

  • Lupahakemus 
  • Väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 (Ilmoitus rakennuksen poistumasta)
  • Karttaote ja asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus


  • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

  • Vastaavan työnjohtajan hakemus
  • AsbestikartoitusPurkamisluvasta annetaan päätös joka toimitetaan hakijalle.

Lupa on maksullinen ja lupamaksu määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti ja laskutetaan jälkikäteen.