Maalämpöjärjestelmän lupaohjeistus

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä vaatii toimenpideluvan 01.05.2011 voimaan tulleen asetuksen 283/2011 mukaisesti.

Lupahakemukseen tarvitaan

  • Lupahakemus (1 kpl)
  • Liite 1 täytettynä (1kpl)
  • Asemapiirros (3 sarjaa), jossa esitettävä maalämpökaivon etäisyys rakennukseen, rajoihin ja mahdollisiin kaivoihin
  • Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta; lainhuutotodistus (tilaus paikkatietopalvelut), kauppakirja tai vuokrasopimus
  • Vastaavan työjohtajan hakemus, joka on toimitettava ennen töiden aloittamista
  • Naapurien kirjallinen suostumus, kun rakennetaan lähemmäksi 7,5 m naapurin rajasta.


  • Kun luovutaan öljylämmityksestä, tulee hakemuksessa antaa selvitys; mitä tapahtuu öljysäiliölle

Suunnitelmiin kaivon paikkaa mitoitettaessa on huomioitava seuraavat suojaetäisyydet:

Lämpökaivo    

20 m
Porakaivo        

40 m
Rengaskaivo 

20 m
Rakennus    

3 m
Kiinteistön raja  

7,5 m
Viemäri-, vesi- ja sähköjohdot 
5 m
Kiinteistökohtainen puhdistamo        30 m/kaikki jätevedet
20 m/harmaat vedet

MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄÄ EI SAA RAKENTAA POHJAVESIALUEELLE !!