Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen. Luvista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) sekä Paimion kaupungin rakennusjärjestyksessä.


Paimion kaupungin rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen rakennuslupamenettely

Sähköinen rakennuslupahakemus
Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. 
  • Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. 
  • Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
  • Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. 
  • Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. 

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten, purkamislupien, maisematyölupien, suunnittelutarve- sekä poikkeamispäätösten hakemisen. 
  • Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.
  • Rekisteröinti palveluun tapahtuu omilla pankkitunnuksilla. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. 
  • Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupahakemukset voi jättää myös "paperisina 

1.1.2017 alkaen lupahakemuksista, joita ei ole lähetetty sähköisesti peritään 50 € lisämaksu


Rakentamisen paperiset lupahakemukset voi toimittaa suoraan rakennustarkastajalle, tarkastusinsinöörille, lupasihteerille tai kaupungintalon palvelupisteeseen tai postilaatikkoon.


Postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen: Paimion kaupunki, Rakennusvalvonta, Pl 50, 21531 Paimio


Linkki > Lomakkeet- sivulle