Kotitarveotto

  • Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa-ja metsätalouteen eikä edellytä maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa.
  • Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.
  • Kotitarpeena voidaan pitää maa-ainesten ottamista tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon.
  • Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esim. naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman maa-aineslupaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Maa-aineslain 4 §: 2 mom. mukaisesti kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.