Rakennuslupa vanhentunut/ loppukatselmus suorittamatta

Rakennus-/ toimenpidelupaan sekä ilmoituslupiin liittyvät katselmukset tulee tilata ja suorittaa luvan voimassaolo aikana.


Rakennuslupa on voimassa 5, toimenpidelupa 3 ja ilmoituslupa 1 - 2 vuotta luvan myöntämisestä.

 

Rakennuttaja yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa tulee huolehtia siitä, että rakennustyön loppukatselmus on tilattu ja suoritettu ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Loppukatselmus suorittamatta

Mikäli Sinulla on lupa vanhentunut ja käyttöönotto- tai loppukatselmus tekemättä, ota pikaisesti yhteys vastaavaan työnjohtajaan ja sopikaa  rakennusvalvonnan kanssa katselmusaika työn loppuun saattamiseksi.

 

Muussa tapauksessa rakennusvalvonta lähestyy Sinua kehotuskirjeellä työn loppuun saattamiseksi. Tällöin katselmus on maksullinen.