KÄSITTELYAJAT, keskimääräiset (hallintolain §:t 23 ja 20)

LUVAT


Rakennuslupa, Toimenpidelupa   4-6 viikkoa
Maisematyölupa, Purkulupa

Vähäiset poikkeamat (käsittely lupien yhteydessä

ILMOITUKSET                


- Toimenpideilmoitus           1 - 2 viikkoa
- Purkamisilmoitus               1 - 2 viikkoa

- Jätevesijärjestelmälupa     2 - 4 viikkoa

POIKKEAMISLUVAT          4 - 6 viikkoa   ( Ymp.lautakunta )


SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS     4-6 viikkoa ( Ymp.lautakunta )

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT   1 viikkoa
- Hyväksyntä, Ilmoituskäsittely


MAA-AINESLUVAT                                           3 kk   ( Ymp.lautakunta )