KÄSITTELYAJAT, keskimääräiset (hallintolain §:t 23 ja 20)

LUVAT


Rakennuslupa, Toimenpidelupa   4-6 viikkoa
Maisematyölupa, Purkulupa

Vähäiset poikkeamat (käsittely lupien yhteydessä

ILMOITUKSET


Toimenpideilmoitus        1-2 viikkoa
Purkamisilmoitus

Jätevesijärjestelmälupa    4 viikkoa

POIKKEAMISLUVAT      4-6 viikkoa


SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS     4-6 viikkoa

VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT   1 viikkoa
Hyväksyntä, Ilmoituskäsittely

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET       3 kk
Hakuajan päättymisestä
(arvio sisältää myös ARA:n käsittelyajan)

MAA-AINESLUVAT                                           3 kk