Metsäalueet

Kaupungin omistuksessa on taajamametsää 286 ha ja talousmetsää 225 ha.


Laajimmat metsäalueet Keskitalo (26,32 ha), Nummenmetsä (15,97 ha) Ylhäistenpuisto (86,80 ha) sijaitsevat Tarvasjoentien itäpuolella Inkeriäistentien molemmin puolin ja Arola (19,05 ha) Arolantiellä. 


Metsäalueet

Lisäksi Holma Veikkarissa, Liedon rajalla (28,37 ha) ja Toikkalanmäki Veikkarintien varrella (15,75 ha).