haja-alueen tontit_ylä

Arolantien tontit

Varattavissa kolme tonttia 1-3, joiden pinta-alat ovat 10500 m2 , 8500 m2 ja 7500 m2 

Rakennusoikeus on 300 k-m2  2-kerroksiselle omakotitalolle ja 200 k-m2 1-kerroksiselle talousrakennukselle


  • Varausmaksu on 500 € ja varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lukien. Kuuden kk:n jatkovaraus maksaa 250 €. 
  • Myyntihinta on 2,50 €/m2, sisältäen puuston.
  • Ostaja maksaa kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa vesiverkoston liittymismaksun korvauksena 10 €/ rakennettava k-m2 sekä Paimion Vesihuolto Oy:n vahvistaman liittämistyön korvauksen. 
  • Lisäksi peritään lohkomismaksu ja kaupungin maastoonmerkintäkulut (lohkomismaksu määräytyy MML hinnaston mukaan).
  • Suunnittelutarveratkaisut vanhenivat 11.6.2013, mutta tarvittaessa hakemukset voidaan uusia.
  • Tonttien läheisyydessä ei ole vesijohtoa, mutta Paimion Vesihuolto Oy rakentaa sen (n. 350 m), kun tarve tulee. Tonttivaraukset sähköisesti tonttikaupasta tai kaupungintalon palvelupisteessä, sen aukioloaikana. 

Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron varausmaksun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Päällekkäisiä varauksia ei oteta. 

Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.


Sähköiseen tontinvarausjärjestelmään pääset valitsemalla haluamasi tontin