Asuintontin varauksen periaatteet:

  • Varauksen yhteydessä perittävä tontin varausmaksu on asemakaava-alueilla omakotitonttien osalta 500 €
  • Varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lukien
  • Varausmaksu huomioidaan kauppahinnan hyvityksenä
  • Kuuden kuukauden jatkovaraus maksaa 250 €, jota maksua ei huomioida kauppahinnan hyvityksenä
  • Varausmaksu on varmistus varauksesta ja sitä ei palauteta varauksen peruuntuessa
  • Päällekkäisiä varauksia ei vastaanoteta
  • Yksi varaus/henkilö

Tonttivaraukset sähköisesti tonttikaupasta tai kaupungintalon palvelupisteessä, sen aukioloaikana. 
Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.