Kodin turvaopas

Varaudu Info - Kodin turvaopas - sivusto, antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.


Löydät sivustolta neuvoja myös paloturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä rikosten estämiseen. Ohjeet ovat selkeät ja ne on tarkoitettu kaikille kansalaisille.


Verkko-opas tukee päivittäisten onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyä. Se keskittyy kansalaistaitoihin, joiden avulla jokainen voi itse ehkäistä vaaratilanteita sekä lisätä kodin ja lähiympäristön turvallisuutta.


Kodin turvaopasta kehittävät turvallisuusalan toimijat yhdessä. Sivustoa ylläpitää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja sivustoa päivitetään jatkuvasti.