Korjaus-ja energia-avustukset

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tuli voimaan 1.1.2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyi kunnilta kokonaan ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.


Valtion asuntorahasto myöntää avustukset

Hakemus toimitetaan kuntaan


1. Hissin rakentamiseen ja suunnitteluun (ei peruskorjaus) olemassa olevaan kerrostaloon sekä liikuntaesteiden poistamiseksi (lomake ARA 36c)


Uusien hissien rakentamista koskevien avusutusten hakuaika on jatkuva niin kauan kuin määrärahoja riittää.

 

Toimenpiteitä ei saa aloitaa ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus hyväksytty, ellei avustuksen myöntäjä erityisestä syystä toisin päätä.