Esteettömyys

Esteettömyys:

 • antaa mahdollisuuden osallistua
 • on yhteiskunnan laadun mittari
 • on kestävän kehityksen edellytys
 • on yhteiskunnan varojen säästöä
 • on iloinen asia!
 • auttaa ketä vain selviytymään helpommin jokapäiväisistä toiminnoista – niin ulkona kuin sisälläkin
 • toteuttaa elinkaariajattelua
 • on luonnollista ja hyödyttää jokaista


Esteettömyys ei ole:

 • mitään erityistä
 • pelkästään liikkumisen esteitä.


Esteet ovat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen haitta. Hyvä ympäristö on aina esteetön. Esteettömäksi suunniteltu ja toteutettu ei muutoksia kaipaa, vaan säästää selvää rahaa myös muissa kustannuksissa.


Turun seudun esteettömyysasiamies

Turussa työskentelee Turun seudun esteettömyysasiamies, jonka toimialueeseen kuuluvat Turun lisäksi Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo.


Kunnat ovat tehneet sopimuksen seudullisen esteettömyysasiamiehen palveluista, joka takaa kaikille sopimuskunnille samat palvelut.


Esteettömyysasiamiehen tehtäviin kuuluu:

 • etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta
 • kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa
 • käynnistää ja ylläpitää yhteydenpitoa sekä kunnallisten että yksityisten suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien sekä muiden osapuolten kesken
 • edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
 • luoda ja ylläpitää esteettömyyteen liittyviä ja sitä edistäviä verkostoja paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti
 • luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi luonnollisena osana kaupungin hallintoa