Auton pesu

Auton saa pestä omalla kiinteistöllä, kunhan siitä ei aiheudu pohjaveden tai ympäristön pilaantumista. Taloyhtiö voi osoittaa kiinteistöllään autojenpesupaikan, jossa on asianmukaiset hiekan- ja öljynerotuskaivot ja josta pesuvedet johdetaan jätevesiviemäriin.

Katu-, tie- ja muilla yleisillä alueilla ajoneuvojen pesu on kielletty. Pohjavesi- ja ranta-alueilla peseminen sekä laajamittainen tai ammattimainen pesu ovat sallittuja vain tarkoitukseen rakennetuilla pesupaikoilla, joista pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin.