Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut vastaavat laissa säädetyistä ja muutoin määrätyistä tehtävistä, jotka koskevat kulttuuri- ja kirjastopalveluiden, vapaan sivistystyön sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämistä. Näiden palveluiden tehtävänä on tukea ja edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan sekä elinikäiseen oppimiseen.


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Puheenjohtaja
Rannikko, Sari
                          
Varajäsen
Kallio, Markus
Varapuheenjohtaja
Pirhonen, Henna

Varajäsen
Ilmasti, Olli
Jäsen
Berg, Rauno

Varajäsen
Backman, Rami
Jäsen
Klemola, Anu

Varajäsen
Kaarilahti, Seija
Jäsen
Tuominen, Outi

Varajäsen
Mulari, Marika
Jäsen
Autti, Santeri

Varajäsen
Löytynoja, Anette
Jäsen Uotila, Antti
 
Varajäsen Koppel, Sirje
 
     
 Jäsen Rantanen, Riitta-Kaarina
 
 Varajäsen Rannikko, Tero
 
     
Jäsen Laitinen, Seppo
 
Varajäsen Kuisma, Karoliina
 
     
Kh:n edustaja
Mulari, Marika
 
Kh:n varaedustaja
Nieminen, Tomi
 
     

Nuorisoneuvoston

edustaja

 

Gröndahl, Konsta

 

Nuorisoneuvoston

varaedustaja

 

Heino, Saga