Henkilöstö

Paimion kaupungin n. 500 ammattitaitoista työntekijää ja viranhaltijaa ovat tärkeässä asemassa palvellessaan yli 10 000 kaupunkilaista eri palvelualoilla.

 

Suurin osa kaupungin henkilökunnasta työskentelee sivistyspalvelujen toimialalla (59,6 %), toiseksi eniten henkilöstöä on sosiaali- ja terveyspalveluissa (22,3 %), tekninen ja ympäristöpalveluissa 12,5 % ja hallintopalveluissa 4,5 % kaupungin henkilökunnasta teoreettisen htv -tunnusluvun mukaan laskettuna.


 

Tehtäväalue

 

Henkilöstön määrä 31.12.2015

hallintokunnittain

Hallinto- ja maaseutupalvelut

                   24
Tekniset ja ympäristöpalvelut                    61

Sosiaali- ja terveyspalvelut

                 101

Sivistyspalvelut                  290

 

Tämän lisäksi kaupunki työllistää määräaikaisia sijaisia eri tehtävissä.

 

Terveyspalvelut kaupunki järjestää Sauvon kunnan kanssa yhteisessä kansanterveyskuntayhtymässä, jossa työskentelee n. 100 henkilöä.