Kaupunkiorganisaatio

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, jotka ovat luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat.


Henkilöstöorganisaatio jakautuu konsernihallintoon ja neljään eri toimialaan, jotka ovat hallinto- ja maaseutupalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä tekninen- ja ympäristöpalvelut.