Aloitteet

VALTUUSTOALOITE


Valtuutetulla on oikeus tehdä valtuuston kokouksessa aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen valmisteltavaksi. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan valtuustolle tiedoksi.


Valtuustoaloitteet ja niiden käsittelyvaiheet:


Valtuustokausi 1.6.2017 - 31.5.2021

Valtuustokausi 1.1.2013 - 31.5.2017KUNTALAISALOITE

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet käsitellään siinä toimielimessä, jonka toimivaltaan asia  konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön mukaan kuuluu. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan kuntalaiselle tiedoksi. Ohjeet kuntalaisaloitteen tekemiseen löytyvät sivulta: Kuntalaisvaikuttaminen


Kuntalaisaloitteet ja niiden käsittelyvaiheet:


Valtuustokausi 1.6.2017 - 31.5.2021
Valtuustokausi 1.1.2013 - 31.5.2017